Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu


APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU

Ulica Sutjeska broj 3
Novi Sad 21101
Republika Srbija 

APELACIONI JAVNI TUŽILAC

Milan Tkalac

PORTPAROL TUŽILAŠTVA

Branislava Vučković

SEKRETAR TUŽILAŠTVA

Nada Bajić Todorović 

Kontakt telefoni

Apelaciono javno tužilaštvo: 021/522-381

Portparol tužilaštva: 021/4876-518

Sekretar tužilaštva: 021/4876-519

Upravitelj pisarnice: 021/4876-522

Sekretarica: 021/4876-521

Računovodstvo: 021/4876-515

Informatika i analitika: 021/4876-512

Centrala zgrade pravosudnih organa: 021/4876-100

 

е-mail: apjtns@gmail.com
wеb: http://www.ns.ap.jt.rs
faks: 021/452-715

broj tekućeg računa: 840-1146621-79
PIB: 106399535
šifra delatnosti: 8423
matični broj: 08896011

Radno vreme

Ponedeljak - Petak od 07:30 do 15:30 časova.
Rad sa strankama utorak i četvrtak od 12 do 14 часова. Subota i nedelja su neradni dani.


         Sedište Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu nalazi se u Novom Sadu,              ulica Sutjeska broj 3, u zgradi pravosudnih organa

INFORMACIJE O RADU