Контакт

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ

Улица Сутјеска број 3
Нови Сад 21101
Република Србија 

АПЕЛАЦИОНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

Милан Ткалац

ПОРТПАРОЛ ТУЖИЛАШТВА

Бранислава Вучковић

СЕКРЕТАР ТУЖИЛАШТВА

Нада Бајић Тодоровић

Контакт телефони

Апелационо јавно тужилаштво: 021/522-381

Портпарол тужилаштва: 021/4876-518

Секретар тужилаштва: 021/4876-519

Управитељ писарнице: 021/4876-522

Секретарица: 021/4876-521

Рачуноводство: 021/4876-515

Информатика и аналитика: 021/4876-512

Централа зграде правосудних органа: 021/4876-100

 

е-mail: apjtns@gmail.com
wеb: http://www.ns.ap.jt.rs
факс: 021/452-715

број текућег рачуна: 840-1146621-79
ПИБ: 106399535
шифра делатности: 8423
матични број: 08896011

Радно време

Понедељак - Петак од 07:30 до 15:30 часова.
Рад са странкама уторак и четвртак од 12 до 14 часова. Субота и недеља су нерадни дани.

                                                    

Локација на мапи и путни прилази у Новом Саду

  1. Из Улице Максима Горког
  2. Из Радничке улице

Република Србија мапа