Добродошли на сајт тужилаштва

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона.

Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду

Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Апелационог суда у Новом Саду.

 

 

 

 

         Седиште Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду налази се у Новом Саду,             улица Сутјеска број 3, у згради правосудних органа

Радно време

Понедељак - Петак од 07:30 до 15:30 часова.
Рад са странкама уторак и четвртак од 12 до 14 часова. Субота и недеља су нерадни дани.

 

Република Србија мапа